Elämysten Porvoo

 
Jokaisella ihmisellä pitää olla katto pään päällä, riittävästi ruokaa, perusterveydenhuolto, motivoivaa työtä ja ympärillä hyvä perhe ja muita läheisiä ihmisiä. On selvää, että elämän perusasioiden tulee olla kunnossa ennen kuin ihminen voi edes ajatella näiden raamien ulkopuolista toimintaa. Jos edellä mainitut perustekijät eivät ole kunnossa, kaikki energia menee arjesta selviytymiseen. Maslow’n tarvehierarkian mukaan ihmisen täytyy ensisijaisesti tyydyttää perustarpeensa, ennen kuin ylemmän tason tarpeet voivat viritä.
Suurin osa länsimaisen, hyvinvoivan väestön elämästä ei kuitenkaan liity perustarpeiden tyydyttämiseen. Ihminen tarvitsee muutakin sisältöä elämäänsä. Arkirutiineista poikkeavat tapahtumat ovat ikään kuin elämän suola, jotka saavat elämän maistumaan paremmalta. Ne ovat tapahtumia, joita etukäteen odottaa ja tapahtumia joita on jälkikäteen mukava muistella.
 

“Jokapäiväisen ympäristömme tarjoamat elämykset, maiseman ja rakennusten kauneus, historian läsnäolo ovat meidän kaikkien yhteistä omaisuutta”

 

Mikä on elämys?

Termit elämys, kokemus, tunne ja tapahtuma ovat kaikki termejä, joilla voidaan kuvata samaa asiaa, vaikka sanat poikkeavatkin merkityssisällöltään toisistaan. Elämys on näistä ehkä suureellisin ja vaikuttavin. Kokemus voi olla miellyttävä tai karvas, mutta elämyksellä tarkoitetaan useimmiten positiivista kokemusta. Itse ymmärrän elämyksellä tilaa, missä ihminen kokee jotain mieleen painuvaa ja joka voi vaikuttaa hänen tuleviin toimiinsa. Elämys on moniaistinen mieleen painuva tapahtuma. Elämykset voivat liittyä kulttuuriin, liikuntaan, luontoon, ihmissuhteisiin tai mihin tahansa teemaan. Elämä koostuu sarjasta erilaisia tapahtumia, joista parhaat koetaan elämyksinä. Erilaiset elämykset muokkaavat maailmankuvaamme ja vaikuttavat tulevaisuuden toimintamalleihimme.

 

Elämysten Porvoo

Porvoossa on ainutlaatuinen ympäristö, joka kykenee tarjoamaan meille monen tyyppisiä elämyksiä. Luontoelämyksiä kaipaavalle on tarjolla upeita luontokohteita ja virkistysalueita, kuten esimerkiksi Emäsalo, Stormossen, Ekudden, Sondby ja Ruskis, joissa kaupunkilainen voi kohdata monenkirjavaa eläimistöä ja kasvillisuutta, rauhallisia metsäpolkuja, hienoja maisemia ja merenrantaa. Liikunnallisista palveluista nauttivat voivat hakeutua Kokonniemen urheilualueille, missä voi harrastaa monen tyyppistä liikuntaa, kuten skeittausta, futista, jääkiekkoa, ratsastusta, laskettelua, uintia ja monen montaa muutakin lajia. Kaikki tämä kivenheiton päässä keskustasta. Eri puolilta kaupunkia löytyy myös koko joukko kuntopolkuja, uimapaikkoja ja muita liikuntapaikkoja. Kulttuurinnälkäisille kaupunki tarjoaa aimo annoksen historiaa, taidetta, arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia. Historiallinen Linnamäki kävelypolkuineen, idyllinen Vanha kaupunki mukulakivikatuineen, empirekorttelit Porvoonjoen itärannalla, lähialueiden kartanot ja kylät, konsertit ja erilaiset tapahtumat. Kulinaristeille kaupungin laaja ja laadukas ravintola- ja kahvilavalikoima tarjoaa paljon nähtävää, haisteltavaa ja maisteltavaa.  Kaupungin kukoistava ja monipuolinen ravintolamaailma tuo omat lisämausteensa Porvoon kesäiseen turisti-ilmeeseen. Se houkuttelee osaltaan runsaasti ulkopaikkakuntalaisia vieraita kaupunkiimme.

 

Elämysten tarjoaminen

Jokaiseen kaupunkiin kuuluvat lähtökohtaisesti asunnot, päiväkoti- ja koulutuspalvelut, terveydenhoitopalvelut, liikenteen infrastruktuuri, kunnalliset virastot, ruokakaupat ja monta muuta perustason palvelua. Emme kuitenkaan saa tyytyä tähän. Minkälainen olisi sellainen kaupunki, joka ei sisältäisi puistoja, virkistysalueita, liikunta- ja leikkipaikkoja, ravintoloita, teattereita, museoita, kävelykatuja ja muita julkisia, kaupunkilaisille yhteisiä tiloja. Edellä mainitut palvelut ovat kaupungin vetovoimatekijöitä ja niillä on suuri vaikutus kaupungin viihtyisyyteen ja imagoon.
Ne eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja tai automaattisia palveluita, jotka ylläpitäisivät itseään. Niihin on panostettava ja ne on huomioitava kunnallisessa päätöksenteossa.
Se tarkoittaa sitä, että
 
  • nykyisiä kaupunkia ympäröiviä luontoalueita suojellaan ja vältetään niiden pirstoutuminen
  • luontopalvelut nostetaan nykyistä paremmin esille ja alueiden arvostusta pyritään lisäämään kertomalla niistä entistä näkyvämmin kaupunkilaisille ja vierailijoille
  • pienyrittäjille mahdollistetaan kilpailukykyinen toimintaympäristö, missä he kykenevät jatkamaan elämysten tarjoamista
  • kiinnitetään huomiota kaupungin kulttuuritarjontaan ja pyritään aktiivisesti tukemaan tapahtumien järjestämistä ja erilaisia kulttuurisidonnaisia palveluita
  • liikuntapalveluita ja -paikkoja lisätään ja kaupunki osallistuu aktiivisesti niiden kehittämiseen yhteistyössä seurojen ja muiden tahojen kanssa

 

“Elämysten kuluttamisella on entistä suurempi rooli tulevaisuuden yhteiskunnassa”

 

Tulevaisuuden kilpailuvaltti

Tänä vuonna julkaistussa Uudenmaan liiton julkaisussa on pohdittu tulevaisuuden haasteita ja kehityssuuntia. Professori Sirkka Heinosen mukaan tietoyhteiskunnasta ollaan siirtymässä kohti merkitysyhteiskuntaa. Siinä tiedon, tavaroiden ja teknologian käsittelyn, tuottamisen ja kuluttamisen sijaan keskiössä ovat kulttuuristen merkitysten ja symboleiden kuluttaminen.
Professori Jari Niemelä puolestaan arvioi, että viheralueiden ja maaseutu- ja kulttuuriympäristöjen arvostus ja virkistyskäyttö kasvavat tulevaisuudessa. Elämystalous tulee siis kasvamaan merkittävästi lähiaikoina ja panostaminen siihen on myös taloudellisessa mielessä järkevää. Tulevaisuudessa elämysten kuluttaminen on entistä suuremmassa roolissa ja Porvoolla on kaikki mahdollisuudet nousta yhdeksi Suomen vetovoimaisimmista kaupungeista myös tässä mielessä.

Vastaa