Porvoon keskusta?

Kaupungin keskusta on liukuva käsite, jonka ihmiset mieltävät monin eri tavoin. Keskustasta puhutaan kuitenkin monessa yhteydessä, joten on tärkeää kyetä määrittelemään sen fyysiset ulottuvuudet. Esimerkiksi kaupungin stategiassa ja kaavoituksen yhteydessä puhutaan keskustasta ja sen ulkopuolisista alueista. Onko jokin asia – vaikkapa uusi asuinalue, tarha, koulu, ruokakauppa tai leikkipuisto – lähellä keskustaa? Mitä aluetta tarkoitetaan, kun puhutaan Porvoon keskustasta?

Historiallinen näkökulma

Kaupungin keskusta voi myös muuttaa muotoaan ja sijaintiaan ajassa. Porvoon keskusta oli kaupungin perustamisen aikoihin Kirkkotorilla, mistä se siirtyi 1400-luvulla Raatihuoneentorille, ja edelleen 1840-luvulla Kauppatorille.

Porvoon keskustan sijainti ja koko on vaihdellut historian saatossa. Kuva © M. Varpio 2023.


Keskustan määritelmä

Keskusta voidaan määritellä paitsi etäisyyden funktiona jostain tietysti pisteestä, myös rakennetun ympäristön tiiviyden, palveluiden tai liikennenympäristön johdannaisena. Keskusta on yleisesti ottaen paikka, mihin taajaman palvelut ja asutus ovat keskittyneet. Se voi olla kaupungin kulttuurinen, kaupallinen, historiallinen, poliittinen ja/tai maantieteellinen keskus. Kaupungeissa keskusta on usein myös kaupungin vanhin tai sisin osa.

Keskustalla on monta nimeä. Keskusta, kantakaupunki, ydinkeskusta, keskikaupunki, liikekeskusta, taajamakeskus, kaupungin ydin, vanha kaupunki, kaupunkikeskusta voivat kaikki kuvata kaupungin ydinaluetta hieman toisistaan poikkevin konnotaatioin.

Kaupungin “virallisen” tulkinnan mukaisesti Porvoon keskusta käsittää nykyään itäisen ydinkeskustan, Länsirannan ja Vanhan Porvoon, mutta tämäkin määritelmä vaikuttaa hieman häilyvältä. Mikä on itäinen ydinkeskusta? Miten pitkälle se ulottuu? Kuuluuko keskusurheilukenttä siihen vai ollaanko Kaupunginpuiston itäpuolella jo ydinkeskustan ulkopuolella? Entäpä Länsiranta? Päättyykö Länsiranta Aleksanterinkaareen vai jatkuuko se Tolkkistentielle asti?


Kaupunkistrategia ja keskusta

Porvoon kaupunkistrategiassa keskustan käsite on merkittävässä roolissa, minkä vuoksi olisi hyvä tiedostaa mitä keskustalla oikein tarkoitetaan. Tässä muutamia otteita kaupunkistrategian kirjauksista:

Keskusta-alueen ulkopuolella panostamme ensisijaisesti sivistyskeskuksiin

“Laajennamme ja tiivistämme kaupunkikeskustaa

“Porvoon keskusta-alueelle ja sen läheisyyteen syntyy mahdollisuus rakentaa koteja noin 5 000 uudelle porvoolaiselle vuoteen 2030 mennessä.”

“Mahdollistamme kaupungin keskustan laajentumisen Kuninkaanportin suuntaan toteuttamalla Porvoon Puistokadun.”

“Mahdollistamme täydennysrakentamisen keskusta-alueen tyhjille tonteille.”


Monenlaisia rajauksia

Tässä videossa on erilaisia keskustan aluerajauksia. Mikä niistä on lähinnä omaa käsitystäsi Porvoon keskustasta?


 5 km  säteen sisälle mahtuvat mm. Sikosaari, Kråkön pohjoisosat, Saksala, Domargård, Tervajärvi, Veckjärvi, Brusas (Papinjärvi), Suomenkylä, Kuninkaanportti, Ernestas, Östens, Hamari ja Haikon kartano. Alueelle mahtuu myös melkoinen määrä maaseutumaista ympäristöä, peltomaata, metsiä ja vesistöjä, joten se tuskin kelpaa keskustaa määritteleväksi alueeksi.

 2 km  säteen rajoittamaan alueeseen sisältyvät mm. Järnböle, Huhtinen, Tarmola, Kevätkummun luoteisosat, Kokonniemi, Hornhattula, Näsi, Peippola, Aunela ja Joonaanmäen metsäalueet. Tämäkin vaikuttaa hieman turhan suurelta rajaukselta ollakseen keskusta.

 1 km  säteen sisäpuolelle mahtuvat mm. Linnamäki, Maari, Näsin hautausmaa, Asemanseutu, Suistohalli, Laskettelurinne, Myllymäki ja Pappilanmäki. Tämä alkaa olla lähellä nykyisen keskustan käsitettä, vaikka Linnamäkeä ja Joonaanmäen luoteisosaa ei varsinaisesti voikaan pitää keskustamaisena alueena.

Jos otetaan aluerajauksen (AR) määrittelykriteeriksi säteen sijaan tieverkosto, voidaan Porvoon keskusta määritellä esimerkiksi seuraavasti:

 AR 5  Porvoonjoen länsipuolella Tolkkistentiehen asti ulottuva alue Mannerheiminkadun ja Kultalistankadun välillä (Tolkkistentien etäisyys Kauppatorista on noin 1 km), sekä Porvoonjoen itäpuolella Välikadun pohjoisosista (Vanhan Porvoon pulkkamäki) Meritullin- ja Suistokatuun asti ulottuva alue etelässä sekä Sibeliuksenbulevardiin rajautuva alue idässä.

 AR 4  Hieman tiukempi aluerajaus saadaan, kun pudotetaan edellisestä pois Mauno Eerikinpojankadun länsipuolinen alue, Kaivokadun ja Vänrikinkadun itäpuolinen alue ja Lauvurinkadun eteläpuolinen alue.

 AR 3  Vielä suppeammaksi keskusta muodostuu, jos oletetaan keskustan sijoittuvan vain joen itäpuolelle, Vanhalta Raatihuoneentorilta Lukiokadulle ja idässä Linnakoskenkadulle asti.

 AR 2  Jos keskustan rajaukseen otetaan mukaan ainoastaan toria ympäröivät lähimmät korttelit (eli rajaus kulkee katujen Mannerheiminkatu, Runebergikatu, Kaivokatu ja Aleksanterinkatu kautta) voitaneen puhua jo ydinkeskustasta.

 AR 1  Jos sanotaan “Nähdään keskustassa”, niin se voi tarkoittaa esimerkiksi Lundia, Grandia tai kaupungintaloa. Suppeimmillaan keskusta voidaankin käsittää vain toria ympäröivien katujen sisäpuolisen alueena ja niihin rajatuvina kiinteistöinä.

Miten sinä määrittelisit Porvoon keskustan?


Linkkejä

https://fi.wikipedia.org/wiki/Keskusta_(taajaman_osa)
https://en.wikipedia.org/wiki/City_centre
https://en.wikipedia.org/wiki/Downtown
https://bo.fi/asuinalue/porvoo/porvoon-keskusta/
https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kehittyva-kaupunki/kaupunkikehityshankkeet/empirekaupunginosa/itaisen-keskusta-alueen-kehittamissuunnitelma/
http://aistimaa.fi/blog/quo-vadis-porvoon-keskusta/

Vastaa