Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

KAUPUNKITILAKYSELY  2017

Pienten ja keskisuurten kaupunkien asukkaille suunnatussa kyselyssä tarkasteltiin kaupunkikeskustojen viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastasi yhteensä 635 vastaajaa yli 20 eri kaupungista.

Viihtyisää kaupunkitilaa luoviksi tekijöiksi vastaajat nostivat esimerkiksi käveltävyyden, inhimillisen mittakaavan, siisteyden, ympäristön vihreyden, väljyyden ja erilaiset aktiviteetit. Myös vaihtelevuus ja historiallinen moniulotteisuus koettiin keskustan viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä. Kaupungin omaleimaisuuden ja sen oman identiteetin ja vahvuuksien korostaminen oli monelle vastaajalle tärkeä tekijä, joka vaikuttaa positiivisesti kaupungin tunnelmaan.

Viihtyisyyttä vähentäviä tekijöiksi taasen esitettiin liikaa kaupallisuutta, moottoriliikennettä ja epäsiistiä vaikutelmaa. Myös yksipuolisuus ja toisten kaupunkien ”apinointi” sekä vanhojen talojen korvaaminen moderneilla uudisrakennuksilla koettiin usein viihtyisyyttä heikentävinä tekijöinä. Käveltävän keskustan puute tuli huomattavan monessa mielipiteessä esille heikkoutena.

Voit ladata pdf-muotoisen dokumentin tästä:
 pdfKaupunkitilakysely2017.pdf   (6.0 MB)Viihtyvyyden tekijät
 
Asemapiirros

Viihtyvyyden tekijät

Havainnekuva

Katutila

Näkymäkuva

Liikennemuodot
    Takaisin etusivulle                   Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi

LinkedIn  
Twitter  
Facebook