Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

PROJEKTI  002

Purolan ryhmäpuutarha

Tilaaja:Paalupiste Oy / Tuomex Oy
Suunnittelu:2014-2018
Pinta-ala:noin 4,5 ha
Toteutus:Rakentaminen alkaa 2019

Kohdealueen vaihteleva topografia ja monipuolinen maisemarakenne luovat edellytykset visuaalisesti ja toiminnallisesti näyttävän, monipuolisen ja viihtyisän kokonaisuuden rakentamiseen.

Suunnitelmassa alueelle on osoitettu 43 puutarhatonttia ja 44 viljelypalstaa. Tonttien koko vaihtelee välillä 300-340 m2 ja kunkin viljelypalstan koko on 80 m2. Tontit on jaettu 4-7 tontin kortteleihin, joista kullakin on korttelin asukkaille yhteinen sisäpiha ja pieni viheralue.

Suunnitelman pohjalta laadittu kilpailuehdotus voitti alueen tontinluovutuskilpailun syksyllä 2018

Asemapiirros
 
Näkymäkuva

Näkymäkuva

Sosiaalinen hierarkia

Sosiaalinen hierarkia

Ote asemapiirroksesta

Ote asemapiirroksesta
    Takaisin yleissuunnitteluun            Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi

LinkedIn  
Twitter  
Facebook