Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

PROJEKTI  003

Mästlax Strand

Tilaaja:Ab Näse Villas Ab
Suunnittelu:2014-2016
Pinta-ala:noin 50 ha (maa-alue)
Toteutus:Vaiheittainen rakentaminen aloitettu

Kohdealue sijoittuu Porvoon ja Loviisan väliselle rannikkoalueelle. Tilaaja on kaavaillut vanhaan kulttuuriympäristöön liittyvälle rantavyöhykkeelle varttuneemman väestön asuin- ja loma-aluetta. Suunnittelun lähtökohtana on toiminut alueelle 1991 vahvistettu rantakaava. Alueen monipuolinen topografia sekä meren tarjoama potentiaali on hyödynnetty ja vanhan kulttuuri-maiseman erityispiirteen huomioitu suunnittelussa. Ranta-alueille on tarjottu virkistäytymispaikkoja, mutta muuten rantavyöhyke on pidetty luonnonmukaisena. Rakentaminen on sopeutettu ympäristöön ja alueelle on luotu monipuolinen viheralueiden verkosto.

Asemapiirros
 
Havainnekuva

Asemapiirros

Näkymäkuva

Havainnekuva

Asemapiirros

Näkymäkuva
    Takaisin yleissuunnitteluun            Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi

LinkedIn  
Twitter  
Facebook