Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

PROJEKTI  004

Vihealuesuunnitelma Loviisan läntiselle
sisääntuloväylälle ja ratapiha-alueelle


Tilaaja:Loviisan kaupunki
Suunnittelu:2016
Pinta-ala:noin 42 ha / 4 ha

Diplomityönä toteutetussa suunnittelmassa esitetään kehitysehdotuksia sisääntuloväylän elävöittämiseksi ja kaupungin länsiosan imagon kehittämiseksi. Lisäksi työssä on laadittu yleissuunnitelma Helsingintien ja junaradan risteysalueella olevalle ratapiha-alueelle.

Sisääntuloväylän ympäristöön esitetään rakenteellisia muutoksia, uusia liikennejärjestelyitä ja tieympäristön visuaalista ilmettä muuttavia viherympäristöratkaisuja. Ratapiha-alueen tulevaisuutta pohditaan erilaisten skenaarioiden kautta ja etsitään vaihtoehtoja alueen hyödyntämiseen.Selostus on luettavissa kokonaisuudessaa IssuussaAsemapiirros
 
Havainnekuva

Helsingintie

Näkymäkuva

Aluesuunnitelma

Asemapiirros

Yleissuunnitelma    Takaisin yleissuunnitteluun Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi LinkedIn Twitter Facebook Instagram