Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

PROJEKTI  006

Näsinmäen hautausmaan laajennus

Tilaaja:Porvoon seurakuntayhtymä
Suunnittelu:2017-2018
Pinta-ala:noin 4 ha
Toteutus:Avoin

Työn tavoitteeksi on asetettu vanhaan hautausmaahan liittyvän, omaleimaisen uuden laajennusosan luominen. Kohdealueelle sijoittuva entinen Mätäjärven kaatopaikka-alue ja sen tuleva käsittely on asettanut useita reunaehtoja maisemointisuunnitelman laatimiselle. Alueelle on tämän vuoksi luotu kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa.

Alueen suunnittelussa on pyritty helppohoitoisuuteen, luonnonmukaisuuteen sekä rauhallisuuteen. Maisematilallisesti uusi laajennusosa yhdistyy ympäröivään jokilaaksoon ja toiminnallisesti olemassa olevaan eteläiseen hautausmaa-alueeseen. Suunnittelualuetta on avattu Vanhan Helsingintien puolelle ja korostettu samalla vanhan päätien arvoa.

Alueella oleva puusto ja kasvillisuus pyritään säilyttämään ja osittain ennallistamaan ja samalla luomaan alueelle vaihtelevia maisematiloja. Kulttuurihistoriallisesti merkittävänä ympäristönä suunnittelussa on pyritty ottamaan huomioon arvokkaat kohteet, kuten vanhan hautausmaan puolelle sijoittuvat Runebergin hautamuistomerkki ja Silfverhjelmin kappeli sekä Vanha Helsingintie ja sen pohjoispuolelle sijoittuva vanhan rautatieaseman alue.

Työryhmä: Mika Varpio, Lotta Jalava, Oula RahkonenAsemapiirros
 
Havainnekuva

Havainnekuva

Asemapiirustus

Asemapiirustus

Periaatekuva

Periaatekuva    Takaisin yleissuunnitteluun Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi LinkedIn Twitter Facebook Instagram