Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

PROJEKTI  009

Gäddragin elämyskohde

Tilaaja:Yksityinen
Suunnittelu:2020
Pinta-ala:noin 3,5 ha
Toteutus:Avoin

Alue sijoittuu maisemallisesti upeaan niemenkärkeen. Suunnittelun tavoitteena on ollut toteuttaa alueelle monipuolinen, liikunnallinen, toiminnallisten alueiden kokonaisuus, joka piiloutuu pääosin maisemaan.

Niemen topografia on mielenkiintoinen ja vaihteleva. Korkein kohta sijoittuu niemen itäkärjesä olevan päärakennuksen luoteispuolelle, missä on jääkauden jäljiltä valtava kasautuma suuria kiviä. Rakennuksesta avautuu pitkä näkymä meren yli kaakon suuntaan. Rakennuksen kaakkoispuolelle on suunniteltu laajaa terassia ja "infinity-pool" tyyppistä uima-allasta, mistä avautuvat näkymät saariston välistä avomerelle.

Liikunta-alueet sijoittuvat alueen keskiosiin, metsikön keskellä olevalle matalalle laakiolle. Alueelle on sijoitettu mm. padel-, tennis- ja petankkikenttä sekä avoin nurmialue palloilulle. Alueelta lähtee kapeita kävelypolkuja, joista länteen suuntautuva menee seikkailuradalle. Seikkailurata nousee alueen korkeimman kukkulan päälle, mistä johtaa riippuköysi niemen tyvessä olevaan ruopattavaan lampeen. Toiminnallisesti monipuolinen kokonaisuus maastoutuu pääosin metsän siimekseen, ja ainoa rantalinjaan esitetty muutos on puuston siistiminen, niin että rantaan saadaan kulkukelpoinen kävelypolku.Asemapiirros
 
Havainnekuva

Asemapiirros

Asemapiirustus

Havainnekuva liikuntapaikoista

Periaatekuva

Viistoilmakuva alueelta    Takaisin yleissuunnitteluun Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi LinkedIn Twitter Facebook Instagram