Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

PROJEKTI  012

Toppelundin padelpuisto

Tilaaja:Padel Brothers Oy
Suunnittelu:2021
Pinta-ala:noin 0,5 ha
Toteutus:Avoin

Suunnittelukohde sijaitsee Espoon Toppelundissa. Tavoitteena on sijoittaa Toppelundinpuistoon kaksi padelkenttää niihin liittyvine toimintoineen, niin että muutokset nykyiseen puistoympäristöön ovat mahdollisimman vähäisiä. Sijoittelussa on huomioitu olemassa oleva infra (liikenneväylät ja paikoitusalue) sekä alueen luoteispuolella sijaiseva liito-oravareitistö ja -alueet.Asemapiirros
 


    Takaisin yleissuunnitteluun Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi LinkedIn Twitter Facebook Instagram