Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA

YLEISSUUNNITTELU

Yleissuunnittelussa kohteen lähtötiedot kartoitetaan ja alueelle luodaan tilaajan toiveiden pohjalta yleisluontoinen alueen toimintoja kuvaava suunnitelma. Yleissuunnitelman sisältö sovitaan aina tapauskohtaisesti. Se voi sisältää esimerkiksi asemapiirroksen, alueleikkauksia sekä havainne- ja näkymäkuvia. Lisäksi voidaan luoda erilaisia toimintakaavioita, joista käyvät ilmi esimerkiksi kohteelle suunnitellut reitit, näkymät, valaistus, kasvillisuus tai aluejako.

Yleissuunnitelma voidaan toimittaa kohteen laajuudesta riippuen esimerkiksi 1:1000 tai 1:500 mittakaavaan tulostettuina suurkuvatulosteina ja A4 tai A3 kokoisena suunnitelmaselostuksena. Kaikki materiaali voidaan toimittaa myös sähköisessä muodossa.Asemapiirros
 
Asemapiirros

Asemapiirros

Havainnekuva

Havainnekuva

Näkymäkuva

Näkymäkuva
    Takaisin etusivulle                   Maisema-arkkitehtitoimisto AISTIMAA, Karhukorventie 83, 06200 Porvoo, p. 050 5333880, info@aistimaa.fi

LinkedIn  
Twitter  
Facebook