Länsirannan identiteettiä etsimässä

Jokaisella kaupungilla on omat vetovoimatekijänsä. Porvoon kaupungin vetovoimatekijöitä ovat historiallinen ympäristö, Vanha Kaupunki, Porvoonjoen kulttuurimaisema, luonnonläheisyys, rauhallisuus, turvallisuus ja lyhyet kaupungin sisäiset välimatkat. Kaupunki koostuu myös sisäisesti monista eri tyyppisistä alueista, jotka erilaisuudellaan vahvistavat toisiaan ja joista jokaisella on omat vetovoimatekijänsä.

On melko rohkeaa väittää, että länsirannan uudistamistoimenpiteet tulisi nähdä ydinkeskustaa vahvistavana tekijänä. Jos länsirannan kaupallisia palveluita lisätään merkittävässä määrin, niin kuinka se vahvistaa keskustan kaupallista vetovoimaa? Itse olen sitä mieltä, että identiteetiltään saman tyyppiset, tässä tapauksessa kaupalliset, alueet heikentävät toisiaan ja Porvoossa se tarkoittaa vääjäämättä keskustan pienten liikkeiden kilpailukyvyn heikkenemistä. Sen sijaan identiteetiltään erilaiset alueet vahvistavat toisiaan korostamalla toistensa erityyppisiä arvoja. Porvoon länsirannan vahvuus ja samalla mahdollisuus on kulttuuri-identiteetin vahvistaminen ja kehittäminen.

Vuonna 2011 rannan kaavatöiden taustamateriaaliksi tehty maisemaselvitys esittää länsirannan alueen uhkiksi mm. liikenteen hallitsemattoman kasvun, rantapuiston rakentamisen ilman kokonaissuunnitelmaa ja maisemaa hallitsevien suurien hallien rakentamisen kaupunkimaiseman ja jokisuiston välille. Alueen vahvuuksiksi on mainittu mm. historia, näkymät, valtakunnalliset arvot, kansallinen kaupunkipuisto ja virkistyskäyttö. Nykyisen suunnitelman toteutuessa selvityksessä esitetyt uhkat kuitenkin realisoituvat ja vahvuudet heikkenevät. Yleensä suunnitellussa tulisi pyrkiä torjumaan uhkia ja korostamaan vahvuuksia eikä päinvastoin.

Lahdelma & Mahlamäen Masterplan vuodelta 2014 ja Emmi Jääskeläisen diplomityö vuodelta 2014 painottavat molemmat länsirannan kulttuuri-identiteettiä ja esittävät erilaisia mahdollisia toteutus- ja kehityssuuntia alueelle. Omasta mielestäni kumpikin niistä tarjoaa parempaa paikan ominaispiirteiden huomiointia, toiminnallisuutta ja massoittelua länsirantaan, luoden samalla yksilöllisempää identiteettiä alueelle, kuin nykyinen citymarkettiin perustuva suunnitelma. Marketsuunnitelma mitätöisi osan alueen todellista luonnetta vahvistavista ehdotuksista.

Uusimaassa 12.12. oli todettu Länsirannan rakentamisen täydentävän kaupunkikuvaa. Olen aivan samaa mieltä; totta kai rakentaminen täydentää nykyisellään tyhjän alueen kaupunkikuvaa. Aluetta tulee ehdottomasti kehittää. Kysymys onkin lähinnä siitä mihin suuntaan ja minkä tyyppiseksi aluetta ollaan rakentamassa. Länsiranta kaipaa harkittua kehittämistä ja rakentamista, jonka tulisi tapahtua alueen omaa identiteettiä ja kaupungin imagoa vahvistamalla, ei eri alueiden vahvuuksia heikentämällä.

 Lahdelma & Mahlamäki Masterplan 2014. Lähde: http://www.porvoo.fi/498-lansiranta-kulttuurin-ja-vapaa-ajan-ranta-1

Vastaa