Julkisten tilojen merkitys kaupunkilaisille

Kuva: https://pixabay.com/fi/helsinki-suomi-puut-kaupunkien-889834/

 

Yhteiset julkiset tilat ovat yksi merkittävimmistä kaupungin asukkailleen tarjoamista palveluista. Ne ovat tiloja, joissa asukkaat voivat nähdä toisiaan, viettää vapaa-aikaansa ja nauttia kaupungin tunnelmasta. Tilat ovat urbaanin elämän keskuksia, jotka luovat asukkaille yhteisöllisyyden tunnetta ja mahdollistavat sosiaalisen kanssakäymisen. Julkiset tilat voivat olla kirjastoja, museoita, aukioita, toreja, puistoalueita, leikkipaikkoja, liikuntapaikkoja, katupromenadeja, virkistysalueita, avointa jokirantaa tai periaatteessa mitä tahansa paikkoja, joissa voidaan viettää yhteistä aikaa. Ne ovat luokseen kutsuvia paikkoja, jotka elävöittävät kaupunkia ja antavat kaupungille sielun. Ne mahdollistavat kävelemisen, pysähtymisen, istumisen, kuuntelemisen, katselemisen, keskustelemisen ja ympäristön aistimisen. Ilman näitä tiloja kaupunki olisi varsin kylmä ja kolkko paikka.

Julkisten tilojen hyödyt mitataan kaupungin viihtyisyydessä, vetovoimassa ja ihmisten parantuneena suhteessa kaupunkiinsa. Esimerkiksi Porvoon jokiranta tarjoaa kesällä niin hienot puitteet ajan viettämiselle, että tänne saapuu runsaasti myös ulkopaikkakuntalaisia nauttimaan kaupungin tarjoamista mahdollisuuksista. Erilaiset liikuntapaikat antavat asukkaille tilaisuuden hyötyliikuntaan ja vähentävät seurannaisvaikutuksena tarvetta kalliiseen terveydenhuoltoon. Vaikka julkisten (ulko)tilojen arvoa on joskus vaikea mitata välittömänä taloudellisena hyötynä, niiden kerrannaisvaikutukset ovat todella suuret. Miellyttävä ja viihtyisä ympäristö vetää puoleensa paitsi nykyisiä kaupunkilaisia, myös mahdollisia uusia asukkaita ja turisteja. Hyvin suunnitellut ja toteutetut julkiset tilat, kaupunkilaisten yhteiset olohuoneet, ovat kaupunkikulttuurin näyteikkunoita parhaimmillaan.

Kuva: http://foter.com/f/photo/32811266061/26454af743/

Vastaa