Valtimotalon tulevaisuus

Kaupunki on laatinut tekemäni valtuustoaloitteen pohjalta laskelman Valtimotalon käytön taloudellisista vaikutuksista. Kaupungin esittämän laskelman mukaisesti korkeatasoisen hotellin taloudelliset hyödyt ovat ylivoimaiset asuntokäyttöön verrattuna.

Valtimotalo, Rihkamatori, Porvoo

Tutkitaanpa hieman tarkemmin: 1) Rakennuksen remontointikustannukset, työllisyysvaikutukset ja rakentamisen aikaiset verotulot eivät eroa merkittävästi vaihtoehtojen välillä. 2) Kiinteistöverotulot eivät eroa olennaisesti eri vaihtoehdoissa. 3) Toiminnan aikaisissa tuloissa asuntokäyttö tuottaisi noin 80 000 eur vuosittaiset verotulot asukkaiden kunnallisverojen muodossa, kun taas hotellikäytössä työpaikkojen tuottamat verotulot on arvioitu 17 500 – 35 000 eur/v suuruisiksi. Asuntokäyttö siis tuottaisi 45 000 – 62 500 eur enemmän vuotuista verotuloa. 4) Nyt seuraakin sitten mielenkiintoisin osuus, nimittäin vaihtoehtojen vaikutukset matkailuun. Laskelmassa on arvioitu, että hotellikäytössä kaupungin majoituskapasiteetti kasvaa 15% ja yöpymiset lisääntyvät 15 000 kpl/v. Matkailutulojen on arvioitu lisääntyvät 1,5 M eur/v. Tämä on välillistä tuottoa, joka syntyy ravintolamyyntien, asiakasmäärien ja myynnin kasvusta. Samalla alueen vetovoima lisääntyy, minkä johdosta yritystoiminta kasvaa, niiden kannattavuus paranee ja työpaikat lisääntyvät. Asuntokäytössä matkailuun kohdentuvat verotulot eivät juurikaan lisääntyisi.

Rakennuksen remontointikustannuksiksi on arvioitu 4-5 M eur (riippumatta siitä remontoidaanko rakennus asunto- vai laadukkaaseen hotellikäyttöön). Jos nyt mietitään vaihtoehtojen pitkäaikaisvaikutuksia, niin ei tarvita kovinkaan suurta matemaattista päättelykykyä, jotta huomataan hotellikäytön valtava taloushyöty. Vaikka rakennus myytäisiin hotellikäyttöön yhdellä eurolla, niin remontointikustannukset olisi kuoletettu kasvavien matkailutulojen ansiosta 3-4 vuodessa, minkä jälkeen vuosittainen tulohyöty kaupungille olisi melkoinen. Välillisiä tuloja on tietysti erittäin hankala arvioida, mutta jo karkeista vaikutusarvioinneista voidaan päätellä, että hotellikäytön välilliset matkailutulot ovat aivan eri sataluvulla kuin asumiskäytön suorat verotuloedut.

Kaupungin onkin syytä pitää mielessä tämä seikka Valtimotalon myyntiä ja myyntihintaa eri kohderyhmille pohtiessaan. Korkeatasoinen hotelli on pitkällä tähtäimellä ehdottomasti kannattavin vaihtoehto, vaikka myyntihinnasta joutuisikin vähän tinkimään.

(Lähteenä on käytetty kaupungin laatimaa yhteenvetoa Valtimotalon taloudellisista vaikutuksista)

Vastaa